Jacob Dahlin

Civilingeniør  - Partner

Jacob Dahlin har opnået 18 års erfaring med vej- og anlægsopgaver og har været projekt og byggeleder ved gennemførelsen af mere end 100 vej- og anlægsprojekter i Danmark. Jacob har opnået stor erfaring i gennemførelse af vej- og anlægsprojekter i stærkt trafikerede byområder og er specialist i udarbejdelse af anlægsoverslag og tidsplaner for gennemførelsen af vej- og anlægsprojekter.

Jacob har bl.a. beskæftiget sig med planlægning af jordhåndtering, inkl. myndighedsbehandling, bl.a. i h.t. §8 i Jordforureningsloven og § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Ydermere er Jacob vant til at arbejde efter metoden ”Trimmet anlæg” og dermed være proaktiv i sin beslutningstagen og planlægning bl.a. for logistik. Dermed optimeres bl.a. fremdrift, grænseflader til naboer, og koordinering med andre interessenter.

Jacob er uddannet Arbejdsmiljøkoordinator/sikkerhedskoordinator pr. 01.06.2012, og har desuden gældende kurser omfattende ”Vejen som arbejdsplads” trin I og II.

Firmainfo

Rådgivende Ingeniørfirma

Andersen & Grønlund ApS

Vænget 2

4130 Viby Sjælland

CVR: 26192625

Kontaktinfo

Tlf.: 46 14 13 50

E-mail: info@ag-aps.dk

li-logo

Rådgivende Ingeniørfirma Andersen

Vænget 2, 4130 Viby Sjælland