Veje og stier​

Andersen & Grønlund har en mangeårig erfaring med projektering af veje, stier og pladser såvel i byer n. Vi baserer i høj grad vores projektering af vejanlæg på de danske vejregler.

Til brug ved projektering benytter vi altid de nyeste digitale værktøjer og programmer.

Vi har udarbejdet vores egen koncept for udbudsbetingelser, som er baseret på de danske vejreglers paradigme for udbud. Vores udbudsbetingelser er entydigt og procesorienteret, hvilket vi ofte hører at de udførende entreprenører sætter pris på.

Vi er desuden også vant til at bruge klinters egne paradigmer for udbudsbetingelser.

Vi er vant til at have kontakt med myndigheder, bl.a. ved indhentning af tilladelse til jordhåndtering og til udledningstilladelse.

Vores kompetencer i forbindelse med projektering af veje, stier og pladser omfatter:

 • Forundersøgelser, besigtigelser og registreringer.
 • Vejgeometri.
 • Arealbehov, herunder kørekurver.
 • Befæstelsesdimensionering.
 • Kotering, bl.a. under hensyntagen til æstetik, afledning af regnvand og tilgængelig for alle.
 • Trafikafvikling.
 • Geoteknik.
 • Vejafvanding.
 • Planlægning af tracé for nye ledninger og kabler samt omlægninger.
 • Vejbelysning.
 • Indhentning myndighedstilladelser.
 • Udarbejdelse Anlægsoverslag.
 • Udarbejdelse af tidsplaner
 • Udførelsestegninger
 • Udbudsmateriale
 • Kontrahering.
 • Byggeledelse og fagtilsyn.

​Kontakt for yderligere information

Kontaktperson:

Jacob Dahlin

Firmainfo

Rådgivende Ingeniørfirma

Andersen & Grønlund ApS

Vænget 2

4130 Viby Sjælland

CVR: 26192625

Kontaktinfo

Tlf.: 46 14 13 50

E-mail: info@ag-aps.dk

li-logo

Rådgivende Ingeniørfirma Andersen

Vænget 2, 4130 Viby Sjælland