Udbudsmateriale​

Andersen og Grønlund har været med til at gennemføre mere end 350 større og mindre anlægsopgaver, og har stor erfaring med at planlægge og gennemføre projekterne fra start til slut.

I alle projekterne har Andersen & Grønlund været ansvarlig for udarbejdelse af udbudsmateriale, prisindhentning, kontraktforhandling og kontrahering.

Andersen og Grønlund har gennem de mange anlægsopgaver udviklet et robust udbudsmateriale som på bedste vis sikrer, at alle ender af projektet er grundigt beskrevet således, at risikoen for uønskede ekstrakrav fra de udførende er minimeret mest muligt. Udbudsmaterialet er ligeledes udviklet så der lægges vægt på anvendelsen af robuste og holdbare løsninger.

Andersen og Grønlund ligger vægt på, at projekt- og byggelederrollen varetages af den samme person, så bygherren har én gennemgående kontaktperson igennem hele rådgivningsforløbet. Herved undgås ligeledes tab af information i forbindelse med personskift i rådgivningsforløbet. Andersen og Grønlund´s projekt- og byggeledere er alle meget erfarne ingeniører med minimum 10 års erfaring

​Andersen og Grønlund tilbyder ligeledes at udarbejde udbudsmateriale i forbindelse med rådgiverudbud og lignende hvor vi har erfaring med både EU-udbud og national udbud.

​Kontakt for yderligere information

Kontaktperson:

Dan Andersen

Firmainfo

Rådgivende Ingeniørfirma

Andersen & Grønlund ApS

Vænget 2

4130 Viby Sjælland

CVR: 26192625

Kontaktinfo

Tlf.: 46 14 13 50

E-mail: info@ag-aps.dk

li-logo

Rådgivende Ingeniørfirma Andersen

Vænget 2, 4130 Viby Sjælland