Projektledelse, byggeledelse og fagtilsyn​

Vores ingeniører har ofte haft rollen som projektleder. Som projektleder vil en af vores medarbejdere i tæt samarbejde med klienten løbende afstemme forventningerne til projektprocessen under hensyntagen til de fastlagte målsætninger. Den primære opgave er at uddelegere opgaver til de fagansvarlige samt sikre, at tids- og ressourceplaner overholdes.

Vi arbejder ud fra en filosofi om, at vi vil være en katalysator for det gode samarbejde.

Projektledelsens arbejdsopgaver består bl.a. af:

 • Udarbejdelse af tidsplaner, herunder at fastlægge projektfaser, milepæle og mødeplanlægning
 • Etablere og vedligeholde ændrings- og tillægsaftaler.
 • Udarbejde og vedligeholde kundeaftaler samt aftaler med underrådgivere.
 • Løbende aftaler og vedligeholdelse af projektforløbet – herunder metodikker og projektøkonomi
 • Fastlægge og vedligeholde projektgrundlaget.
 • Sikre at projektets succeskriterier kan nås.
 • Foretage koordinering med Frederikssund Kommune, underrådgivere og øvrige involverede myndigheder og interessenter.
 • Løbende sikre, at projektproces og -resultat svarer til forventningerne.
 • Løbende fremdriftsrapporter til Frederikssund Kommune.
 • Etablere og vedligeholde projektgruppen.
 • Fastlægge intern arbejdsdeling, grænseflader, rollefordeling, ansvarsforhold, arbejdsmetoder, mødeaktiviteter samt sikre ejerskab og motivation i projektgruppen.
 • Sikre kvalitetsstyringen, herunder dokumentation, projektarkiv mv.
 • Forudse og rapportere eventuelle projektproblemer og iværksætte tiltag til at løse disse.
 • Sikre gennemførelse af og opfølgning på de enkelte opgaver inden for rådgiveropgaven.

​Kontakt for yderligere information

Kontaktperson:

Jacob Dahlin

Firmainfo

Rådgivende Ingeniørfirma

Andersen & Grønlund ApS

Vænget 2

4130 Viby Sjælland

CVR: 26192625

Kontaktinfo

Tlf.: 46 14 13 50

E-mail: info@ag-aps.dk

li-logo

Rådgivende Ingeniørfirma Andersen

Vænget 2, 4130 Viby Sjælland